Volksdansgroep At Va'ani Amersfoort
Israëlisch & Internationaal dansen in Amersfoort

Nieuwe dansen (dit seizoen)

Onderstaand een overzicht van dansen die in dansseizoen 2021-2022 (op)nieuw zijn uitgelegd.
Daar waar we een soortgelijk filmpje van de dans hebben kunnen vinden is deze aan de dansnaam toegevoegd via een hyperlink.

September 2021
Nog niet bekend