Informatie & Contact

Plaats en tijdstip dansavonden
De dansavonden worden gehouden in de Berkenschool, Berkenlaan 29-31, 3828 BN  Hoogland. De avonden beginnen om 20.00 uur en duren tot 22.00 uur. Zaal open om 19.45 uur.

Kosten (tarieven 2024-2025)
De kosten voor het seizoen 2024-2025 zijn vastgesteld op € 100,– per persoon.
U bent van harte welkom om gratis aan één dansavond deel te nemen. Bent u na deze avond enthousiast geworden, dan kunt u zich aansluiten bij onze vereniging, zolang er nog plaats is. Graag vooraf even bij ons aanmelden.

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Alex en Geerke van der Hurk, telefoon 033-4561635 of 06-53986157.
U kunt ook mailen naar alex@vanderhurk.com.